«Докорінні зміни в системі освіти України! Дізнайся першим!»

»»«Докорінні зміни в системі освіти України! Дізнайся першим!»
закон україни про вищу освіту

“Як вплине новий Закон на студентів?”

1 липня 2014 року Верховна Рада ухвалила новий ЗУ “Про вищу освіту”, який докорінно змінює стандарти та принципи функціонування українських навчальних закладів та систему освіти в цілому. Цей закон вступає в силу з 6 вересня 2014 року.

Як вплине він на кожного українського студента і, тим самим, на майбутнє всієї країни?

ЦІКАВО ТАКОЖ:

Як зазначається на сайті Верховної Ради, ЗУ “Про вищу освіту” встановлюватиме «основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створюватиме умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії».

Він також має поєднати «освіту з наукою та виробництвом задля підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях».

Багато громадських діячів та правозахисників вже охрестили ухвалення Закону справжньою революцією в системі освіти України та наближення її до європейської. Але виникають і деякі суттєві зауваження, які ставлять під питання ніби прозорий проект реформування.

В цій статті ми спробуємо без завзяття проаналізувати головні новели Закону та визначити їх слабкі та сильні сторони.

Новели Закону:

 1. Тільки університети, академії, інститути і коледжі визначатимуться Вищими навчальними закладами в Україні.
 2. Замість І-ІV рівнів акредитації вводиться система ліцензування.
 3. Передбачається створення окремого колегіального органу – Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 4. Встановлюватимуться нові рівні та ступені освіти.
 5. Утворюватиметься новий порядок набуття вищим навчальним закладом статусу національного.
 6. На зміну прийде новий механізм вибору ректорів.
 7. Всі керівні посади, від завідуючих кафедрами до декана та ректора, наразі зможуть перебувати на посаді не ˃ двох строків (max 10 р.).
 8. «Виши» отримають право на остаточне присудження наукових ступенів.
 9. Навантаження на викладачів буде зменшено з 900 год. до 600 год на одну ставку. Передбачена також зменшення навантаження на студентів за «кредитами».
 10. Державні ВНЗ зможуть більш вільно користуватись власними коштами та надходженнями від наукової та ін. діяльності.
 11. З 2016 року з`явиться механізм електронного вступу і автоматичного розміщення місць державного замовлення.
 12. Рівень молодшого спеціаліста буде вилучено, а замість нього запроваджено ступінь молодшого бакалавра.

закон україни про вищу освіту

Таким чином структура української освіти після підписання ЗУ Президентом України виглядатиме наступною:

а) дошкільна освіта б) загальна середня освіта в) позашкільна освіта г) професійно-технічна ґ) вища (замість базової вищої та повної вищої освіти) д) післядипломна та є) самоосвіта, виключаючи з цього переліку аспірантуру та докторантуру.

 закон україни про вищу освіту

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні набудуть наступної ієрархії:

а) кваліфікований робітник б) молодший спеціаліст в) бакалавр г) магістр ґ) доктор філософії та д) доктор наук.

Серед вчених звань тепер – старший дослідник, доцент, професор.

Спірні питання:

Спірне питання №1. Національне агентство з якості освіти

Якщо скорочення навантаження на викладачів та вдосконалення деяких застарілих механізмів висвітлюють явно позитивні риси реформи, то чимало зауважень викликають положення Закону, які стосуються Національного агентства з якості вищої освіти.

При аналізі його повноважень, його правовий статус починає виглядати не зовсім зрозумілим. Справа в тому, що будучі «незалежною саморегулятивною організацією», Нацагенство наділяється повноваженнями щодо проведення ліцензійної експертизи, формування вимог до системи забезпечення якості освіти, акредитації спеціальностей та спеціалізованих вчених рад. А такі повноваженнями, по суті, можуть бути лише у центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (ЦО ВВ).

Якщо ж Нацагенство функціонально належить до системи ЦО ВВ, то подібна новела містить в собі ознаки втручання ВРУ в компетенцію Президента України. Адже відповідно до п. 15 ч.1 ст. 106 Конституції України утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших ЦО ВВ віднесено саме до повноважень ПУ.

Відтак, реалізацію повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, пропонується поставити у залежність від діяльності фактично консультативно-дорадчого органу (Національного агентства), що не відповідає конституційній моделі організації влади.

В такому випадку представляється правильним залишити останнє слово за спеціально уповноваженим ЦО ВВ, а за Нацагентством з його «напівгромадським» характером, залишити лише консультативний характер та право внесення пропозицій.

Спірне питання №2. Фінансування Національного агентства з якості освіти

Вкрай сумнівним постає також положення, відповідно до якого джерелами фінансування Національного агентства визначаються членські внески самих ВНЗ України, розмір яких визначається – увага- самим Національним агентством. Виникає занепокоєння щодо присутності в такому положенні схем маніпулювання навчальними закладами, «більшої значущості» тих, хто платить більше та корупційної складової.

Спірне питання № 3. Статус училищ та технікумів

Суттєвим недоліком є те, що у законі досить неврегульованим залишилися питання щодо училищ та технікумів, які раніше відносились до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Не приділено достатньої уваги богословським ВНЗ, які насправді мають свої особливості.

Спірне питання №4. Обрахування конкурсних балів при вступі

Система вирахування конкурсного балу стане наступною:

бали за кожен сертифікат + середній бал документа про повну загальну середню освіту + бал за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) * (помножений) на вагові коефіцієнти (встановлюються Правилами прийому до ВНЗ, сума яких =1) = Конкурсний бал абітурієнта.

На думку критиків нового Закону запровадження «вузівського балу» розмиватиме суть зовнішнього незалежного оцінювання та, як наслідок, порушуватиме принцип рівного доступу до вищої освіти і може створити новий ґрунт для корупції.

Спірне питання №5. Зразки дипломів

Цікавим, але водночас не досить зрозумілим вбачається можливість видання диплому як «державного зразка», так і «власних документів ВНЗ про вищу освіту» у порядку і за зразком визначеним вченою (педагогічною) радою. Крім того, пропонується видавати т.з. «подвійні дипломи», якщо знання отримано в двох чи більше спеціальностях.

В такому випадку турбує відсутність по факту єдиновизначеного державного зразка диплому, що може привести до зловживань та негласної конкуренції дипломів при працевлаштуванні, наприклад, через надання переваг документу про освіту «державного зразка» тощо.

В умовах кризового стану вітчизняної економіки, низьких заробітних плат та високого рівня безробіття, неврегульованості питання працевлаштування випускників ВНЗ призводить до відтоку за кордон цінних фахівців, які отримали вищу освіту, наукові ступені та звання в Україні і в тому числі за кошти державного бюджету. Чи достатньо врегулює новий Закон процедуру працевлаштування?

закон україни про вищу освіту

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

“Менталітет «вчитись заради оцінки, а не заради знань» кане в Літу”

Тим не менше, зважаючи на всі запитання з приводу нового Закону, ми все ж-таки сподіваємось, що він створить належні умови для розширення автономії вищих навчальних закладів, дієвого та ефективного, а не формального впровадження світових стандартів освіти, а започаткування дослідницьких університетів дасть серйозний поштовх розвиткові української науки.

Хочеться вірити, що дійсно будуть створені умови для збільшення мобільності студентів і викладачів та суттєво посиляться антиплагіатні норми і відповідальність за них, що сприятиме отриманню дійсно якісної української освіти та менталітет «вчитись заради оцінки, а не заради знань» кане в Літу.

Про основні новації в новому ЗУ “Про вищу освіту” на відео:

Корисний матеріал? Оцініть зірочками:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 2 5,00 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Натисніть і підпишіться на «НОВИНИ» або канал «TELEGRAM» та станьте генієм юриспруденції!

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

2016-11-19T22:11:54+00:00 Tags: |
Ірина Львова
Юрист, партнер проекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

2 комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
1
Світлана

Поясніть будь ласка,а чи має право чинний директор, який вже обіймає посаду керівника 2 строки, подавати втретє свою кандидатуру на вибори.В законі зрозуміло -2 рази.Але це набуває чинності з 2014 року, чи будуть враховуватися попередні роки керування, чи це вже стосується тільки періоду від 2014 року?

Юрій Усманов
2
Юрій Усманов

Доброго дня, Світлано!
Уточніть будь-ласка про які вибори йде мова, який закон, директора чого?

Send this to a friend