«Оренда житла: чому обов’язково повинні реєструвати?»

»»«Оренда житла: чому обов’язково повинні реєструвати?»
оренда

Обов’язкова реєстрація права оренди, права користування будівлею, спорудою, їх частинами тощо!

З 1 січня 2013 року оренда житла і нерухомого майна, а саме будь-які речові права на нерухоме майно підлягає державній реєстрації. Правова основа реєстрації договорів оренди нерухомості – ст.4 Закон України “Про державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Далі- Закон).

Згідно з ним, майнові права на будь-яке майно, в тому числі оренда житла або іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні, підлягає державній реєстрації.

ЦІКАВО ТАКОЖ:

До майнових прав, які необхідно зареєструвати відносимо також і право оренди, і право користування будівлею, спорудою, їх частинами тощо.

При цьому, враховуючи похідну природу таких прав, їх державна реєстрація можлива тільки після реєстрації права власності на об’єкт оренди. Обов’язковою умовою реєстрації права оренди є наявність запису в реєстрі про право власності на об’єкт оренди.

Згідно п.4. ст. 3 Закону право на нерухоме майно, що виникло до вступу в силу Закону, не підлягає реєстрації за нормами цього Закону, за умови, що воно було зареєстровано згідно з вимогами чинного на той момент законодавства, якщо така реєстрація була передбачена. У тому випадку, якщо реєстрація не була передбачена, право оренди вважається дійсним, його реєстрація не потрібна.

Згідно зі ст.9 Закону, безпосередня реєстрація прав оренди здійснюється або уповноваженим державним реєстратором (реєстратор Укрдержреєстру або реєстраторами структурних підрозділів Мін’юсту, реєстраторів Укрдержреєстру, що виконують такі функції), або нотаріусом як спеціальним суб’єктом державної реєстрації. Реєстрація здійснюється за територіальним принципом, тобто тим реєстратором, який уповноважений здійснювати реєстраційні дії за місцем знаходження об’єкту, право на який реєструється.

оренда

Лише оренда на термін більше 3-х років підлягає державній реєстрації!

Детальний порядок реєстрації прав, а також необхідні документи для цього, регламентований постановою КМУ “Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”.

У зв’язку з ухваленням Закону, істотні зміни були внесені до Цивільного кодексу України (ЦКУ). У контексті даного питання слід згадати зміну принципу державної реєстрації: відтепер державній реєстрації підлягають не угоди (договори), а права, що виникли на їх основі.

Викладена в новій редакції ст.794 ЦКУ: “Право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на термін не менше 3-х років підлягає державній реєстрації, згідно із законом”.

Тут слід звернув увагу на те, що Закон не робить виключень, зобов’язуючи реєструвати всі майнові права незалежно від тривалості їх дії. Але ЦКУ в частині регулювання відносин оренди є спеціальним нормативним актом, а значить застосуванню підлягають його положення.

Аналогічні зміни внесені в ЗУ «Про оренду землі»: виключено положення про необхідність реєстрації договорів оренди, а також доповнено нормою про необхідність реєстрації права.

Вважаємо необхідним особливо підкреслити, що в силу обов’язковості реєстрації прав, а також прямої норми п.3 ст.3 Закону, права на майно, які не були зареєстровані, не вважаються такими, що виникли.

Іншими словами – орендар не має права користуватися об’єктом оренди до тих пір, поки його право не буде зареєстровано, незалежно від умов договору оренди і самої його наявності.

оренда

Обов’язковість реєстрації не поширюються на договір оренди житла!

Окремо слід зазначити, що ні Законом про реєстрацію, ні іншим чинним нормативним актом не визначена доля і правовий статус договору оренди, право за яким виникло, але не було зареєстровано.

З одного боку, реєстрації підлягають права, які вже виникли, оскільки згідно зі ст.1 Закону, “державна реєстрація прав- офіційне визнання і підтвердження державою факту виникнення прав на нерухоме майно”, згідно з новою редакцією ст. 794 ЦКУ державна реєстрація прав- це «право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі”.

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

З іншого боку, як уже згадувалося, згідно із Законом, незареєстровані права не вважаються такими, що виникли. Тут бачимо логічне протиріччя, яке потребує негайного законодавчого вирішення.

Проте, на нашу думку, договір оренди нерухомості, право на яке не було зареєстровано, буде у будь-якому разі дійсним, оскільки чинним цивільним законодавством не передбачена така підстава недійсності угоди, як відсутність реєстрації прав, що виникли на її основі.

Крім того, потрібно наголосити, що при реєстрації прав на нерухоме майно ми повинні сплатити державне мито в розмірі 3-х неоподаткованих розмірів доходів громадян. Зараз ця сума становить біля 51 гривні.

Таким чином:

  • З 01.01.2013 р. обов’язковій реєстрації, підлягає право оренди (суборенди) будь-якого нерухомого майна, якщо договором оренди житла передбачено право користування на термін 3 роки і більше;
  • З 01.01.2013 р. обов’язковій реєстрації підлягає право оренди (суборенди) землі незалежно від тривалості права користування;
  • Незареєстроване право не вважається таким, що виникло, і таким чином орендар не має права фактично користуватися нерухомістю до моменту реєстрації права;
  • Право оренди, що виникло або виникло і зареєстроване (якщо реєстрації не потребувало) до вступу в силу Закону, повторній реєстрації не підлягає, а право вважається дійсним.
  • Реєстрація здійснюється в особливому порядку спеціально уповноваженими реєстраторами, у тому числі нотаріусами, як приватними так і державними за місцем знаходження об’єкту нерухомості.
  • Міністерство юстиції України наказом від 13.10.2010 р. № 2500/5 затвердило Методичні рекомендації стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. Згідно з цим нормативним актом норми щодо обов’язковості державної реєстрації такого речового права, як користування (найм, оренда) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, не поширюються на правовідносини, що виникають з договорів найму (оренди) житла. Тобто стосуються лише нежилих приміщень. Незважаючи на те, що дані рекомендації вирішили багато питань, але виникає інше: чи можуть такі відносини самостійно регулюватися підзаконним нормативним актом, який до того ж, суперечить закону щодо обов’язковості реєстрації прав на будь-яке нерухоме майно? Питання залишається відкритим.

Щодо обов’язкової реєстрації оренди житла, дивіться на відео:

Корисний матеріал? Оцініть зірочками:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 3 4,67 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Натисніть і підпишіться на «НОВИНИ» або канал «TELEGRAM» та станьте генієм юриспруденції!

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Юрій Усманов
Юрист, засновник проекту “Правова Консультація”, м.Харків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
1

III. Поширення норм Закону ( 1878-17 )

на правовідносини, що виникають з договорів

найму (оренди) житла

Слід закцентувати увагу на тому, що Цивільний кодекс України

( 435-15 ), регулюючи відносини, пов'язані з наймом (орендою), у

Книзі п'ятій застосовує різні правові конструкції в залежності від

статусу майна, яке може бути предметом такого виду договорів.

Так, з 4 глави 58 "Найм (оренда)" містить положення щодо

найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини).

Водночас, окремою главою 59 "Найм (оренда) житла"

врегульовано відносини, що пов'язані з укладенням договору саме

щодо такого виду нерухомого майна як житло.

Тобто, відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 )

житло як об'єкт нерухомості виокремлено в окрему правову категорію

і не може ототожнюватися з об'єктами, речові права щодо яких

виникають з підстав, визначених з 4 глави 58 "Найм (оренда)".

Таким чином Цивільний кодекс України ( 435-15 ) встановлює різні

підходи до регулювання відносин найму (оренди) в залежності від

цільового призначення об'єктів нерухомого майна.

З огляду на загальні засади регулювання відносин найму

(оренди), що визначені Цивільним кодексом України ( 435-15 ), а

також виходячи із положень Закону ( 1878-17 ), норми останнього

щодо обов'язковості державної реєстрації такого речового права як

користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними

спорудами, їх окремими частинами, не поширюються на

правовідносини, що виникають з договорів найму (оренди) житла.

Send this to a friend