державна реєстрація юридичних осібДержавна реєстрація юридичних осіб починається з вибору організаційно-правової форми. Це відомі нам абревіатури “ТОВ”, “ФОП”, “ПАТ”, “ПрАТ” тощо. Але для цього слід зважити всі «за» і «проти» різних форм, адже українське законодавство передбачає багато альтернатив.

Найбільш розповсюдженим і вигідним варіантом реєстрації на початковому етапі – є реєстрація в якості ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) або ФОП (фізичної особи підприємця). Розбираємось з їх недоліками і перевагами!

Переваги ФОП

Якщо Ви тільки розпочинаєте бізнес і не знаєте, як здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, до того ж при цьому всьому не впевнені у тому, як буде рости ваша справа, маєте невеликий стартовий капітал та бажаєте знизити ризики початкових витрат – тоді краще реєструватися фізичною особою підприємцем (далі – ФОП).

ЦІКАВО ТАКОЖ:

По-перше, для реєстрації ФОП необхідно лише сплатити збір у розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян – тобто 34 грн. Процедура реєстрації ФОП дуже спрощена – необхідно лише подати до органів реєстраційної служби:

 •  заповнену реєстраційну картку;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • квитанцію про сплату реєстраційного збору.

По-друге, у разі невдачі з бізнесом, припинити державну реєстрацію ФОП значно простіше (менші витрати часу і нервів, а також можливість провести дану процедуру самостійно – без залучення юристів, які за дану послугу візьмуть з Вас кругленьку суму).

По-третє, будучи ФОП, у Вас ніхто не забирає права зареєструвати ТОВ.

Читайте також: «Як відкрити бізнес в Україні: 5 головних складових!»

Переваги ТОВ

Перевагами ТОВ є обмежена відповідальність (засновники (учасники) ТОВ несуть відповідальність в розмірі своєї частки, розмір якої визначено в установчому документі ТОВ, а не всім майном, як у ФОП), можливість здійснювати операції з корпоративними правами (купівля-продаж) та відхід від постійного керівництва товариством (перекладення цих обов’язків на призначеного директора).

Але саме створення юридичної особи ТОВ потребує залучення допомоги юристів, а це додаткові початкові витрати. Правники допоможуть скласти необхідний пакет документів, так як вони добре знають всі законодавчі вимоги щодо форми і змісту таких документів. У випадку невдачі з бізнесом, процедура ліквідації ТОВ вимагає значно більшого терпіння, часу, витрат на юристів, ніж у випадку з ФОП. Тому, як говорять податківці – потрібно добре подумати, перед тим як реєструвати ФОП чи ТОВ.

Якщо Ви вирішили все ж зареєструвати ТОВ, то необхідно для початку визначити:

 1. Назву ТОВ;
 2. Місцезнаходження Вашого ТОВ (місцезнаходження виконавчого органу або місце, де безпосередньо здійснюватиметься господарська діяльність);
 3. Розмір статутного капіталу та яким чином він буде вноситись – грошима чи майном (для ТОВ немає обмежень щодо мінімального розміру статутного капіталу (а це може бути і навіть 1 гривня), але якщо у Вас будуть справи з великими зобов’язаннями щодо контрагентів, то краще щоб розмір статутного капіталу викликав довіру);
 4. Види діяльності, які ТОВ здійснюватиме (для цього слід використовувати КВЕД – 2010);
 5.  Система оподаткування – загальна (податок на прибуток підприємств та ПДВ) чи спрощена (єдиний податок).

Ці дані допоможуть юристу швидко зробити необхідні документи і провести реєстрацію ТОВ.

державна реєстрація юридичних осіб

Тепер щодо самої процедури. Засновник ТОВ разом з необхідними документами подає свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Якщо це робить представник засновника, то він надає свій паспортний документ та документ, що засвідчує його повноваження.

В місцеву державну реєстраційну службу подаються наступні документи:

 • Два екземпляри статутів ТОВ з підписами засновників (бажано з відміткою нотаріуса, хоча не є обов’язком згідно чинного законодавства. Статут ТОВ, який не завірено нотаріально, не викликатиме довіри з боку ваших контрагентів);
 • Протокол установчих зборів ТОВ з підписами засновників;
 •  Заповнена реєстраційна картка;
 •  Копія квитанції про сплату реєстраційного збору на суму 170 грн.;
 •  Нотаріально посвідчена довіреність (якщо реєстрацію здійснює представник).

Важливим нововведенням, яке вступило в дію з початку 2014 року, є можливість подачі у державну реєстраційну службу разом з документами необхідними для реєстрації ТОВ заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування (єдиного податку) та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість.

В реєстраційній службі державний реєстратор у вашій присутності перевіряє документи на відповідність чинному законодавству України. У разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду, державний реєстратор приймає їх за описом, який надається засновнику чи представнику.

Державний реєстратор зобов’язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації ТОВ, якщо:

 • документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації (документи повинні бути подані в державну реєстраційну службу за місцезнаходженням майбутнього ТОВ);
 • документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою – сьомою статті 8 та частиною п’ятою статті 10 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (документи повинні бути складені українською мовою, заповнюватися машинодруком або від руки друкованими літерами. Установчі документи викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами);
 • до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;
 •  документи подані не в повному обсязі;
 •  документи подано особою, яка не має на це повноважень.
Буде цікаво:  «5 кроків, як купити акції іноземних компаній в Україні - інструкція!»

державна реєстрація юридичних осібЮридична особа реєструється протягом не більше трьох днів. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичних осіб є датою державної реєстрації юридичної особи. Таку інформацію можна подивитись у виписці з Єдиного державного реєстру або на сайті цього реєстру.

За загальним правилом через три дні після подачі документів для створення юридичної особи ТОВ уже можна забирати в реєстраційній службі один примірник оригіналу статуту ТОВ з відміткою державного реєстратора, що відбулася державна реєстрація юридичних осіб та виписку з Єдиного державного реєстру.

При наявності виписки і оригіналу статуту з відміткою державного реєстратора можна замовити у виготовлювачів печатей печатку для ТОВ. Крім стандартної печатки, виготовлювач може запропонувати виготовити печатку з різними захисними властивостями (наявність декількох кольорів на відбитках і захисні візерунки).

Щодо постановки ТОВ на облік. На даний час в процесі реєстрації державним реєстратором юридичної особи постановка на облік в податковій, Пенсійному фонді України (ПФУ), органах статистики відбувається в автоматичному режимі. Інформація про час та місце обліку юридичної особи в таких органах знаходиться в виписці з Єдиного державного реєстру. Також у виписці містяться дані про клас професійного ризику, а тому відпала потреба в отриманні в органах ПФУ зайвих довідок.

Зверніть увагу! Якщо Ви не подали разом з документами необхідними для реєстрації ТОВ заяви щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, то це можливо зробити вже після державної реєстрації ТОВ. Але при цьому потрібно слідкувати за строками.

Так новостворені ТОВ, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої і шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Тобто пропустивши строк в десять днів від дати державної реєстрації ТОВ Ви зможете працювати на спрощеній системі оподаткування тільки з початку наступного кварталу.

державна реєстрація юридичних осіб

Щодо платників ПДВ

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана до податкової особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ – не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду (податковий період для ТОВ, які знаходяться на загальній системі оподаткування складає один місяць), з якого ТОВ вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Також слід не забувати, що статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації ТОВ.

Якщо цього не було зроблено, то загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

 • про виключення із складу ТОВ тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 • про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 • про ліквідацію ТОВ.

При порівнянні ТОВ і ФОП простежується дуже цікава властивість:

 • в формі ТОВ закладений потенціал для майбутнього росту;
 • реєстрація ТОВ дає більше можливостей для подальшого розвитку бізнесу і росту доходів засновників у вигляді долі прибутку – при суттєво меншому майновому та репутаційному ризику.

На завершення всього хочемо побажати всім удачі, терпіння і розумних рішень при започаткуванні і веденні своєї справи!

Державна реєстрація юридичних осіб і її порядок на відео нижче:


Корисний матеріал? Оцініть:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 11 4,82 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Підпишіться на юридичні СЕКРЕТИ поштою!
ПІДПИСАТИСЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Роман Малькевич
Юрист, партнер проекту «Правова Консультація», м.Київ.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.