Судовий прецедент та правова доктрина

Чи є судовий прецедент та правова доктрина джерелами права поруч із законодавством України?

В сучасних українських правових реаліях загострення набула дискусія навколо питання, чи є судовий прецедент та правова доктрина джерелами кримінального права та інших галузей права поруч із законодавством України?

Дане питання є актуальним в наш час, адже законодавство часто не регулює або недостатньо ефективно регулює суспільні відносини, адже життя ширше, ніж закон, крім того в дійсності всіма суб’єктами права використовуються такі джерела права, хоча юридично судовий прецедент та правова доктрина не визнані офіційними регуляторами.  

ЦІКАВО ТАКОЖ:

Фактично сформована модель фіктивного правового дискурсу: правотворчість Верховної Ради як політичного суб’єкта не врівноважується судовою практикою та правовою наукою, які є демократичними важелями в сучасних країнах світу.

Відповідно до ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Суду як джерело права.

Але, виходячи з того, що цей інститут є новим, виникає багато невирішених питань з приводу механізму дії та правозастосування таких рішень, які по суті є судовими прецедентами.

Так, дослідники зазначають, що суди не мають чіткого й однозначного уявлення щодо правової суті такого застосування, тому досить поширеним у діяльності вітчизняних судів є абстрактне посилання на практику ЄСПЛ, посилання на конкретне рішення ЄСПЛ без зазначення його співвідношення з нормами національного права й обставинами конкретної справи.

Крім того, у зв’язку із законодавчою недосконалістю на практиці існують різні підходи щодо застосування рішень ЄСПЛ, коли вони використовуються як посилання на Конвенцію, як аргумент позиції вітчизняного суду або як нормативне тлумачення. Крім того, в більшості випадків національні суди не враховують всю практику ЄСПЛ, в тому числі сформовану проти інших держав.

Судовий прецедент та правова доктрина

Пленум нерідко дає тлумачення, які виходять за межі закону, встановлюють нові норми, що не повинно бути!

Що ж стосується роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, то Пленум нерідко дає тлумачення, які виходять за межі закону, встановлюють нові норми і, по суті, являють собою специфічну судову правотворчість.

Буде цікаво:  «Правила рибальства в Україні: всі права і обов'язки рибака і риби!»

Думається, подібний підхід має давню історію, і хоча за радянських часів офіційною доктриною судовий прецедент джерелом кримінального права не визнавався, проте судовий прецедент і судова правотворчість все ж таки існували, маскуючись під різні легальні форми: керівні роз’яснення, рекомендації Верховного Суду України з питань застосування правових норм тощо.

Крім того, фактичний вплив попередніх судових рішень на наступні є очевидним.

Відмова від використання прецеденту при кваліфікації може призвести до суперечливих рішень, відсутності єдиного підходу при оцінці подібних випадків, відсутності стабільності правозастосовної практики.

Отже, вважаємо, такого роду судова правотворчість сприяє узгодженості та формуванню єдиного підходу при вирішенні питань, які не врегульовані законодавцем.

Що ж до визнання доктрини джерелом кримінального права, то, видається, наукові розробки в сфері кримінального права розглядаються як джерело додаткової інформації роз’яснювального характеру, коли наявні положення, не врегульовані в кримінальному законі.

Судовий прецедент та правова доктрина

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

Багато питань, які вирішує зараз правова українська доктрина (наука) повинні бути врегульовані на законодавчому рівні!

Серед найбільш розповсюджених питань, які вирішуються кримінальною наукою, можна виділити:

  1. вироблення правил розв’язання ситуації конкуренції кримінально-правових норм. Тільки в науці вироблене правило, за яким застосовується спеціальна норма при її конкуренції з загальною нормою;
  2. визначення форми вини, завдяки чому встановлюється співвідношення складів злочинів, визначаються суміжні склади злочинів та відповідні критерії їх розмежування; застосовуються підстави умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, амністії;
  3. визначення форми вини, яка характеризує конкретний різновид злочину з подвійною формою вини в цілому – умисний він чи необережний з метою врахування при призначенні покарання як один з показників ступеню тяжкості вчиненого злочину (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України).

На наш погляд, судовий прецедент та правова доктрина де-факто суттєво впливають на правосвідомість та правозастосування суб’єктів права в Україні. Багато в чому даній ситуації сприяють процеси конвергенції правових інститутів між різними правовими системами, які доказали свою ефективність в інших країнах.

Саме визнання і впровадження в якості джерел кримінального права судового прецеденту та кримінально-правової доктрини в правову систему України дозволить вдосконалити та підвищити рівень стабільності правового регулювання вітчизняної системи права, що дозволить сформувати реально діючий правовий дискурс задля формування сучасної демократичної та правової держави.

Більш детально про судовий прецедент та наукову доктрину як джерел права дивіться на відео:


Корисний матеріал? Оцініть:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 2 5,00 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Підпишіться на юридичні СЕКРЕТИ поштою!
ПІДПИСАТИСЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

About the Author:

Юрій Усманов
Юрист, засновник проекту “Правова Консультація”, м.Харків.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.