україна і єс, україна та єсДана стаття присвячена актуальній темі сьогодення української державності – чи дійсно Україна – правова держава і демократична, чи лише держава, орієнтована на досягнення цієї мети? Скільки спільного Україна і ЄС мають? Читайте!

У зв’язку з  бажанням нашої держави підписати нову планову угоду між Україною і Європейським Союзом, що готується на заміну Угоди про партнерство та співробітництво, виникає низка питань щодо готовності нашої країни бути членом європейської розвинутої спільноти.

Об’єктом мого дослідження є: громадянське суспільство та правова демократична держава у їх взаємозв’язку, що є передумовою успішної інтеграції до європейської спільноти.

ЦІКАВО ТАКОЖ:

Після проголошення незалежності, 24 серпня 1991 року, Україна будує  суверенну державу. На початку ХХІ століття вона починає все більш  впевнено і рішуче розвиватися у напрямку реалізації основних цінностей демократії. Народ України прагне зробити і проголошує, що Україна – правова держава, демократична та соціальна. Підтвердженням цього є закріплення в ст. 1 Конституції нашої держави, того, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Рівень розвитку України та її відповідність поняттю “правова та демократична держава”, перспективи та можливості України в процесі побудови демократичної моделі суспільства є  предметом мого дослідження. На основі критичного аналізу сучасного становища в державі планувалося  дослідити не тільки перспективи України в цьому питанні, а й реальність існування правової демократичної держави в Україні взагалі як головної умови для вступу в Європейський Союз і зближення відносин формату “Україна і ЄС”.

Україна і ЄСПровівши аналіз питань, пов’язаних з поняттям правової держави, громадянського суспільства та порівнявши, наскільки відповідає сучасна українська реальність цим демократичним поняттям, ми можемо прийти до наступних висновків.

Перш за все слід сказати, що розвинуте громадянське суспільство виступає першоосновою правової демократичної держави. Тому для її утворення  повинно існувати громадянське суспільство. Проте воно не може сформуватися внаслідок прийняття певного нормативного акту чи проголошення якихось цінностей.

Для його створення держава повинна застосувати комплексні перетворення в суспільстві, які дали б змогу самостійно розвиватися недержавним організаціям без насильницького втручання з боку держави.

З іншого боку, як громадянське суспільство, так і правова демократична держава є, на мою думку, більш абстрактними поняттями, оскільки вони є напрямком, метою, до якої прагнуть демократичні держави світу. До такої мети прагне і Україна.

Якщо говорити про відповідність законодавства України (на прикладі аналізу Конституції України) принципам правової демократичної держави, то так, дійсно, Україна закріпила всі основні демократичні цінності і заклала передумови для розвитку правової держави на її території. До таких принципів ми можемо віднести :

  •  забезпечення верховенства права у всіх сферах життя (ч. 1 ст. 8 Конституції) і верховенства закону (ч. 2 ст. 8 Конституції).
  • реалізація чіткого розподілу функціональних зобов’язань між гілками влади – законодавчою, виконавчою, судовою, що підтверджується ст. 6. Конституції України
  • створення механізму взаємної відповідальності особи і держави. У відносинах між державою і громадянином з’явилися принципово нові положення: самообмеження державної влади стосовно людини (ст. 19 Конституції);
  • забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Базисною є ст. 3 Конституції: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
  • чітке і неухильне дотримання законності. Конституція України головну відповідальність за встановлення і підтримку законності покладає на державу та її органи (ст. 6, 19, 116, 119, 147 та ін.);
  • підвищення політичної і правової культури громадян, формування правової свідомості.
Буде цікаво:  «Банкротство физических лиц: как по-новому не платить долги?»

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

Проте практитка показує наскільки ще далеко знаходиться українська сучасність від проголошеної мети. Багато того, що можливо зробити для формування підгрунтя правової  демократичної держави (пропаганда права, виховання молоді у дусі поваги до основних демократичних цінностей, додержання основних права і свобод особи) не виконується.

Україна демократіяТаке відношення до реалізації поставленої мети говорить про небажання або неспроможність держави виконати покладені на себе зобов’язання. Звідси випливає і відповідне відношення населення до органів державної влади, і зневіра громадян України у можливості побудови держави, яка б повно і всебічно захищала їхні права і надавала можливості для самореалізації.

Перед нами постало нелегке завдання, за ефективність виконання якого повинна відповідати не лише держава, а й кожен громадянин, адже не в останню чергу саме від підтримки і згуртованості громадян залежить досягнення тих високих цілей, які поставила перед собою Україна.

Тому здійснення усіх накреслених заходів, спрямованих на побудову правової демократичної держави, повинно стати для міжнародного співтовариства доказом прагнення України до втілення в життя принципів гуманізму і демократії, що являються основою нашої державності.

І можливо саме підписання і виконання Угоди з Європейським союзом надасть шанс і реальну здатність Україні стати повноправною європейською державою, де кожен громадянин буде відчувати і бачити в реальному житті, що Україна – правова держава з реально діючими та захищеними високими демократичними та соціальними принципами.

А як вважаєте Ви, Україна є правовою і демократичною державою? Чи погоджуєтесь з думкою про те, що Україна і ЄС невід’ємне один від іншого?


Корисний матеріал? Оцініть:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 2 3,00 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Підпишіться на юридичні СЕКРЕТИ поштою!
ПІДПИСАТИСЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Правова Консультація
Все про закон в інтимних подробицях!

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.