Автор: 24.05.2018 Оновлено: 24.05.2018

правове регулювання криптовалюти, криптовалюта, європейський союзСьогодні криптовалюта стала унікальним явищем, яке перевернуло світовий фінансовий ринок. Запеклі суперечки про її переваги і недоліки тривають вже не перший рік. З кожним днем все більше і більше людей не тільки цікавляться, а й стають учасниками операцій з криптовалютою.

Необхідно відзначити, що правовий статус криптовалюти все ще залишається невизначеним. У певних країнах операції з криптовалютою дозволені на законодавчому рівні. На даний момент криптовалюта може розглядатися як грошова одиниця (Японія, Німеччина), товар (Китай, Сінгапур) або інвестиційний актив (Норвегія, Болгарія). Поза цих процесів не може залишатися і ЄС. Розглянемо докладніше правове регулювання криптовалюти в Європейському Союзі.

Яке правовое регулювання криптовалюти?

На сучасному етапі становлення електронної комерції найвищий щабель інноваційності займає криптовалюта, як засіб обміну еквівалентною цінністю у формі умовних фінансових одиниць із застосуванням принципів криптографії та розповсюдження через канали мережі Інтернет без публічного централізованого контролю.

Звісно, набуття криптовалютою вагомості, як засобу фінансового обміну, відбулося не одразу, оскільки виникнення нового виду суспільних відносин потребує певного часового проміжку їхнього становлення та підведення умовної критичної межі можливості її розумного ігнорування.

правове регулювання криптовалюти, криптовалюта, європейський союз

У жовтні 2012 року Європейським центральним банком було підготовлено аналітичне есе щодо суті, особливостей та легального статусу Bitcoin як криптовалюти, при чому пропонувалося розглядати даний платіжний засіб як різновид цифрової валюти у розумінні Директиви Європейського Союзу про електронні гроші № 2009/110/ЄС (далі – Директива №2009/110/ЕС).

Так, у змісті Директиви № 2009/110/ЄС електронні гроші мають декілька критеріїв, зокрема:

  • як електронні гроші є сутністю, яка зберігається на електронному носії;
  • електронні гроші емітуються у розмірі не меншому ніж внесені грошові кошти у реальному вигляді;
  • електронні гроші приймаються як засіб платежу не лише емітентом таких електронних грошей, але й іншими особами.

Запропоноване визначення уможливлює здійснення декількох висновків. По-перше, виходячи зі змісту першого критерію можливо з допустимою мірою застереження стверджувати, що криптовалюта дійсно розміщена на цифровому носії та/або цифрового простору, а відтак у суворому розумінні заданого критерію відповідає визначенню електронних грошей. Проте, не можна ігнорувати зміст другого критерію, який по своїй суті вказує на похідну природу електронних грошей від їхнього матеріального виразу.

Як відомо, грошові кошти є наслідком централізованого емітування грошових знаків головним фінансовим інститутом, які мають відповідну цінність, як засіб розрахунку. В такому разі, криптовалюта не може розглядатись як електронні кошти, оскільки сутність технології на які вона заснована (blockchain) передбачає децентралізоване емітування криптовалюти, а її цінність визначається не централізованим фінансовим регулятором, а за принципом «попиту-пропозиції» користувачів.

Врешті-решт третій критерій теж вбачається спірним, адже потреба у суспільному визнанні того чи іншого виду електронних коштів неможливо здійснити без законодавчого унормування, яке свідчить ознакою визнання електронних грошей зі сторони публічної влади. Вочевидь криптовалюта не відповідає й наведеному критерію.

Таким чином, наведене дає підстави для висновку про те, що криптовалюта є концептуально новим засобом фінансовог