правове регулювання криптовалюти, криптовалюта, європейський союзСьогодні криптовалюта стала унікальним явищем, яке перевернуло світовий фінансовий ринок. Запеклі суперечки про її переваги і недоліки тривають вже не перший рік. З кожним днем все більше і більше людей не тільки цікавляться, а й стають учасниками операцій з криптовалютою.

Необхідно відзначити, що правовий статус криптовалюти все ще залишається невизначеним. У певних країнах операції з криптовалютою дозволені на законодавчому рівні. На даний момент криптовалюта може розглядатися як грошова одиниця (Японія, Німеччина), товар (Китай, Сінгапур) або інвестиційний актив (Норвегія, Болгарія). Поза цих процесів не може залишатися і ЄС. Розглянемо докладніше правове регулювання криптовалюти в Європейському Союзі.

Яке правовое регулювання криптовалюти?

На сучасному етапі становлення електронної комерції найвищий щабель інноваційності займає криптовалюта, як засіб обміну еквівалентною цінністю у формі умовних фінансових одиниць із застосуванням принципів криптографії та розповсюдження через канали мережі Інтернет без публічного централізованого контролю.

ЦІКАВО ТАКОЖ:

Звісно, набуття криптовалютою вагомості, як засобу фінансового обміну, відбулося не одразу, оскільки виникнення нового виду суспільних відносин потребує певного часового проміжку їхнього становлення та підведення умовної критичної межі можливості її розумного ігнорування.

правове регулювання криптовалюти, криптовалюта, європейський союз

У жовтні 2012 року Європейським центральним банком було підготовлено аналітичне есе щодо суті, особливостей та легального статусу Bitcoin як криптовалюти, при чому пропонувалося розглядати даний платіжний засіб як різновид цифрової валюти у розумінні Директиви Європейського Союзу про електронні гроші № 2009/110/ЄС (далі – Директива №2009/110/ЕС).

Так, у змісті Директиви № 2009/110/ЄС електронні гроші мають декілька критеріїв, зокрема:

  • як електронні гроші є сутністю, яка зберігається на електронному носії;
  • електронні гроші емітуються у розмірі не меншому ніж внесені грошові кошти у реальному вигляді;
  • електронні гроші приймаються як засіб платежу не лише емітентом таких електронних грошей, але й іншими особами.

Запропоноване визначення уможливлює здійснення декількох висновків. По-перше, виходячи зі змісту першого критерію можливо з допустимою мірою застереження стверджувати, що криптовалюта дійсно розміщена на цифровому носії та/або цифрового простору, а відтак у суворому розумінні заданого критерію відповідає визначенню електронних грошей. Проте, не можна ігнорувати зміст другого критерію, який по своїй суті вказує на похідну природу електронних грошей від їхнього матеріального виразу.

Як відомо, грошові кошти є наслідком централізованого емітування грошових знаків головним фінансовим інститутом, які мають відповідну цінність, як засіб розрахунку. В такому разі, криптовалюта не може розглядатись як електронні кошти, оскільки сутність технології на які вона заснована (blockchain) передбачає децентралізоване емітування криптовалюти, а її цінність визначається не централізованим фінансовим регулятором, а за принципом «попиту-пропозиції» користувачів.

Врешті-решт третій критерій теж вбачається спірним, адже потреба у суспільному визнанні того чи іншого виду електронних коштів неможливо здійснити без законодавчого унормування, яке свідчить ознакою визнання електронних грошей зі сторони публічної влади. Вочевидь криптовалюта не відповідає й наведеному критерію.

Буде цікаво:  «Новий закон про трансплантацію органів: 5 неймовірних змін в системі!»

Таким чином, наведене дає підстави для висновку про те, що криптовалюта є концептуально новим засобом фінансового обміну, який не має чітко визначеного правового статусу. Тотожну позицію було озвучено в березні 2014 року представником Європейського центрального банку Ів Мерш, який, серед іншого, зауважив на тому, що цифрові валюти не можуть ігноруватись, проте саме складна технологічна природа криптовалютних процесів ускладнює її нормативне визначення. 

Вагомості наведеній тезі додає той факт, що в листопаді 2015 року Європейський суд справедливості (далі – ЄСС) виніс рішення, яким, на думку суду, для цілей оподаткування криптовалюту, зокрема Bitcoin, необхідно вважати саме валютою, як засіб платежу, а не товаром, як засіб обміну, а відтак операції з відчуження та купівлею криптовалюти не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Тобто у розумінні ЄСС криптовалюта є повноцінним розрахунковим засобом, незважаючи на те, що на теренах Європейського Союзу відсутній будь-який нормативний акт, який би слугував би хоча б мінімальним стандартом для об’єктивізації ознак та критерії криптовалюти в межах правового поля Європейського Союзу.

Цілком передбачувано, що відсутність легального позначення криптовалюти не могло слугувати виправданням для ігнорування її об’єктивного існування, про що свідчить ініціатива Європейської комісії щодо прийняття регулюючого акту, яким користувачів криптовалюти буде обтяжено обов’язком дотримання фінансової дисципліни у межах Директиви № 2015/849/ЄС про попередження використання фінансової системи для цілей відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

правове регулювання криптовалюти, криптовалюта, європейський союз

Така позиція Європейського Союзу свідчить на користь висновку про те, що європейська спільнота все ж таки визнає суспільний інтерес та потребу в існуванні криптовалюти, а суспільні відносини у сфері правового регулювання криптовалюти, якщо й не набули критичної вагомості, однак виправдано потребують ґрунтованого унормування.

Резюмуючи варто зазначити, що на сучасному етапі жодна публічна інституція Європейського Союзу не прийняла нормативного акту, яким би було визначено правовий статус криптовалюти як засобу фінансового розрахунку, що позначає відкритість та проблематику правового регулювання криптовалюти на теренах ЄС.

Водночас, ми переконані, що існування криптовалюти є концептуально новим явищем у сфері публічних фінансів, який у глобалізаційному вимірі потребуватиме кооперації членів європейської спільноти в контексті визначення правового статусу та ефективного нормативного впровадження криптовалюти на рівні Держав-учасниць.

Автор: Єременко Інеса Володимирівна, юрист.

Про правове регулювання криптовалюти в Україні дивіться також на відео нижче:


Корисний матеріал? Оцініть:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 2 5,00 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Підпишіться на юридичні СЕКРЕТИ поштою!
ПІДПИСАТИСЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Правова Консультація
Все про закон в інтимних подробицях!

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.