європейський суд з прав людини, єспл, європейський суд

Європейський суд з прав людини – орган Ради Європи, який захищає основоположні права людини навіть у разі програшу в національних судах. Чому більше 90% заяв до Суду відхиляються та як написати грамотно скаргу до ЄСПЛ? Відповідають експерти! Читайте!

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – міжнародний судовий орган при Раді Європи, який має розглядати скарги фізичних, юридичних осіб, держав виключно на предмет порушення прав, що закріплені у Європейській конвенції з прав людини. Конвенція – є міжнародним договором, який зобов`язує держави, які є членами Ради Європи, а таких 47, включно з Україною, дотримуватися прав, що в ній зазначені.

ЦІКАВО ТАКОЖ:

Такі права перераховані в самій Конвенції та в додаткових протоколах до неї. Важливо підкреслити, що Суд, зазвичай, визнає у якості неприйнятних більше 90% скарг, що подаються на його розгляд. Тому вам потрібно спочатку переконатися у тому, що саме ваші скарги відповідають всім умовам прийнятності, які перераховано нижче.

І. Які скарги розглядає Європейський суд з прав людини?

Суд може взяти вашу скаргу до розгляду лише у тих випадках, коли:

 • мова йде про порушення одного або кількох з прав, які закріплені в Європейській конвенції та протоколах до неї;
 • скаргу спрямовано проти тієї саме держави, яка ратифікувала Конвенцію або ж відпoвідний прoтoкoл. Зазначаємо, що далеко не всі держави ратифікували кoжен з прoтокoлів. Список ратифікaцій у повному обсязі можна знайти на сторінці www.echr.coe.int/applicants);
 • скарга стосується саме тих обставин, відповідальність за які мають нести органи публічної влади (законодавча, виконавча, судова);
 • Судом не приймаються до розгляду ті скарги, що є спрямованими проти приватних осіб або приватних організацій;
 • скарга має відношенні до дій та подій, що відбулися після ратифікації державою-відповідачем Конвенції або ж відповідного Протоколу (дати ратифікації кожної країни-учасниці можна знайти за адресою www.echr.coe.int/applicants);
 • ви особисто та безпосередньо є жертвою порушення одного декількох основних прав (маєте статус «жертва»);
 • ви дали можливість органам влади усунути порушення ваших прав на внутрішньодержавному рівні, тобто вичерпали всі національні засоби захисту. Ця вимога зaзвичaй ознaчaє, що пeред звeрнeнням до ЄСПЛ з тією чи іншою скаргою ви вже зверталися з нею до усіх судових чи інших інстанцій у вашій країні. При цьому ви чітко дотримувалися всіх процесуальних вимог, включаючи строки звернення до суду та терміни їх оскарження. Тим не менш, ви не повинні застосовувати неефективні засоби правового захисту або ж ті засоби, що виходять за рамки звичайної процедури оскарження, наприклад, звертатися до органів влади, які не володіють повноваженнями, щоб виносити обов`язкові до виконання рішення або ж  не дотримуються чітко встановлених процедур;
 • Повністю заповнену скаргу вами було подано до Суду протягом 6 місяців після дати винесення остаточного рішення за вашою справою. Шестимісячний строк зазвичай відраховується або від дати винесення рішення найвищою судовою (в Україні – Верховний Суд України) чи іншою інстанцією, яка завершує процес вичерпання ефективних засобів правового захисту у вашій справі, або ж безпосередньо від дати отримання вами цього рішення. Якщо для тієї чи іншої заяви немає ефективного засобу захисту, то шестимісячний строк відраховується від дати оскаржуваних подій або рішень. Перебіг шестимісячного терміну переривається лише при отриманні вашої повної скарги Судом, що відповідає вимогам статті 47 Регламенту Суду (текст цієї статті ви можете знайти в «пакеті документів для бажаючих звернутися до ЄСПЛ»). Цей термін закінчується в останній день шестимісячного періоду, навіть якщо він випадає на неділю або святковий день. Отже заповнений формуляр заяви зі всіма доданими до неї необхідними документами мають бути відправлені до Суду не пізніше останнього дня шестимісячного терміну. Подбайте про те, щоб вони були відправлені через пошту завчасно;
 • кожна скарга має бути підтверджена вагомими доказами: ви повинні обгрунтовано довести усі свої твердження, виклавши ясно всі потрібні факти та підкріпивши їх документами, рішеннями, медичними висновками, показаннями свідків та іншими матеріалами;
 • ви можете навести аргументи на користь того, що факти, які є предметом вашої скарги є необгрунтованим втручанням в реалізацію одного або декількох основних прав. Немає сенсу скаржитися на те, що якесь судове рішення є «несправедливим» або «неправильним»: ЄСПЛ не є апеляційною інстанцією по відношенню до державних судів, він не скасовує і не переглядає їх вирішення;
 • ваші скарги раніше не були предметом розгляду в ЄСПЛ або в іншій міжнародній інстанції.

Слід пам`ятати, що кожного року ЄСПЛ отримує багато тисяч скарг. Саме тому у нього немає ніякої можливості вдаватися до розгляду малозначних, беззмістовних або повторних скарг, а також тих скарг, що не стосуються питань, які заслуговують на те, щоб бути розглянутими міжнародними контрольними органами. Такі скарги можуть бути відхилені, якщо ЄСПЛ вважатиме, що заявник зловживає правом на подання заяви. До такого ж висновку ЄСПЛ може прийти, якщо скарга містить лайку чи образи.

Скарга також може бути відхилена в тих випадках, коли дії, на які скаржиться заявник, не заподіяли йому значної шкоди, і при цьому предмет скарги не впливає на нові аспекти в області прав людини, які могли б вимагати розгляду на міжнародному рівні та були уже розглянуті в національному суді.

Читайте також: «Чому Україна не виконує рішення Європейського суду з прав людини?»

Отже, для оформлення скарги в ЄСПЛ Вам знадобиться:

 1. Офіційний бланк (формуляр) скарги (заяви) до Європейського суду з прав людини 2018 року (скачайте на комп’ютер і відкрийте на комп’ютері за допомогою програми, а не за допомогою браузера);
 2. Текст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також протоколів до неї;
 3. Як мінімум, два-три рішення ЄСПЛ по аналогічній справі;
 4. Довіреність (якщо скарга подаватиметься представником, бланк довіреності є складовою частиною формуляра скарги, якщо буде потрібно змінити представника або представник з’явиться після подачі скарги, то буде потрібно спеціальний бланк довіреності);
 5. Правило 47 Регламенту Європейського суду;
 6. Офіційна “Нотатка для заповнення формуляра заяви”, випущена Європейським судом;
 7. Практичний посібник з критеріями прийнятності.

європейський суд з прав людини, єспл, європейський суд

ІІ. Як заповнювати формуляр заяви?

Стаття 47 Регламенту Суду містить вимоги до належно оформленого формуляра скарги. Текст цієї статті додається до «Пакету документів для бажаючих звернутися до Європейського суду з прав людини». Додаткова інформація наводиться в Практичному керівництві «Подача скарги до Суду».

Це керівництво є додатком до Регламенту та розміщено на сайті Суду за адресою http://www.echr.coe.int/applicants. Практичні пояснення та рекомендації викладено нижче. Радимо ознайомитися з ними до заповнення самого формуляра скарги, щоб уникнути помилок, які не дозволять прийняти вашу неповну скаргу до розгляду.

 • ПИШІТЬ розбірливо. Бажано надрукувати текст;
 • ЗАПОВНІТЬ ВСІ ПОЛЯ ЩОДО ВАШОЇ ПРОБЛЕМИ. В іншому випадку ваш формуляр буде вважатися неповним і його не буде прийнято до розгляду;
 • Не використовуйте символи ті скорочення: треба чітко описати словами те, що ви маєте сказати;
 • ПИШІТЬ КОРОТКО.

За можливістю формуляр заяви необхідно завантажити з сайту Суду та заповнити в електронному вигляді. Це прискорить розгляд вашої справи.

Мова

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але, якщо вам так зручніше, у вас є можливість звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою будь-якої держави, що ратифікувала Конвенцію, тобто українською також.

На початку розгляду Судом на вашу адресу може відправлятися кореспонденція цієї ж мовою. Однак на більш пізніших стадіях, а саме якщо Суд запропонує державі-відповідачеві подати письмові зауваження за вашою скаргою, вся переписка з вами буде вестися англійською або французькою мовою, тому ви або ваш представник теж повинні будете використовувати англійську або французьку у подальшій переписці з Судом.

Заповнення окремих полів формуляра вашої скарги

Європейський суд з прав людини прийме скаргу тільки в тому випадку, якщо всі розділи та поля формуляра будуть заповнені належним чином і якщо будуть додані всі документи, відповідно до статті 47. Пам`ятайте про це під час заповнення формуляра та додаючи до нього необхідні підтверджуючі документи. Якщо ви не виконаєте ці вимоги, Суд не розглядатиме вашу справу та не заведе за ній досьє. А надіслані вами документи не будуть збережені.

Формуляр скарги (як заповнювати кожен з розділів)?

*Примітка: Використана в формулярі скарги і цієї Інструкції термінологія заснована на тексті Конвенції.

Поле для штрих-коду

Якщо ви вже зверталися до Суду з того ж питання та отримали наклейки зі штрих-кодом, помістіть наклейку в поле для штрих-коду у верхній лівій частині першої сторінки формуляра.

А. ЗАЯВНИК

A.1. Фізична особа

Цей розділ призначений для фізичних осіб (на відміну від заявників-юридичних осіб чи інших організацій, яким слід заповнити Розділ A.2).

1-9. Якщо скаргу подають два та більше заявників, то інформація про кожного з них має видаватися на окремому аркуші. Кожному з таких аркушів слід привласнити свій порядковий номер. Також ознайомтеся нижче з розділом «Колективні скарги та скарги з кількома заявниками».

6. Адреса: заявник повинен вказати поштову адресу, яка має відрізнятися від адреси адвоката (або представника), щоб Європейський суд з прав людини був у змозі зв`язатися з заявником у разі потреби. Заявник, який не має певного або постійного місця проживання, може вказати номер абонентської скриньки або адресу знайомих, давши при цьому пояснення.

A.2. Організація

Цей розділ призначений для юридичних осіб та інших організацій. Якщо цей розділ заповнений, обов’язково заповніть також розділ D.1.

10-16. Слід внести назву вашої організації та її контакти. Якщо скаргу подано двома і більше заявниками, то інформацію про кожного треба видавати на окремому персональному аркуші, а кожному з цих аркушів має бути привласнений свій порядковий номер.

11. Ідентифікаційний номер: вкажіть офіційний ідентифікаційний номер або номер, під яким організація значиться в офіційному реєстрі або обліку, якщо такий номер є.

12. Якщо організація є зареєстрованою, то слід вказати дату заснування або реєстрації юридичної особи. Ця інформація полегшить його ідентифікацію.

Колективні скарги та скарги із кількома заявниками

Якщо заявник або його представник збираються подавати скаргу від двох і більше заявників, а їхні скарги засновані на різних фактах, то має бути заповнено по окремому формуляра скарги на кожного з заявників, де ви повинні викласти всю ту інформацію, що потребується. Кожен з таких формулярів потрібно супроводжувати тими документами, що мають пряме відношення до скарги саме цього з заявників.

Якщо кількість заявників перебільшує 5-ох, то їхній представник буде зобов`язаний (разом з самим формуляром та іншими документами) заповнювати та докладати до скарги таблицю, де мають бути всі потрібні відомості про кожного з заявників. Таку таблицю можна побачити на офіційному сайті за адресою www.echr.coe.int/applicants. Якщо заявник має адвоката, то таблицю слід спрямувати до суду в цифровому вигляді (електронною поштою, на flash-карті або на CD).

Якщо має бути обробленою велика група скарг, то Секретаріат може вимагати у заявників або їхніх представників надати тексти скарг у цифровому вигляді або ще будь-якому іншому.

Якщо вимоги Секретаріату щодо способу та форми подачі колективних скарг від заявників не будуть виконані, то Європейський суд з прав людини такі скарги розглядати не стане (Статті 47 §§ 5.1 та 5.2 Регламенту Суду).

європейський суд формуляр

В. ДЕРЖАВА, ПРОТИ ЯКОЇ СКАРГА

Позначте галочкою «держава» або «держави», проти якої або яких буде направлено вашу скаргу.

Цей розділ стосується держав, які, мають на вашу думку нести відповідальність за ті порушення, які є ціллю вашої скарги. Слід пам`ятати, що скарга має подаватися лише проти держав-учасників Конвенції.

С. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ЗАЯВНИКА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СУДІ

Особа, що призначена у якості представника в цьому розділі, повинна поставити свій підпис у полі №35, а заявник повинен поставити свій підпис у полі №33.

C.1. Представник, який не є адвокатом

18-25. Якщо заявник не бажає або не має можливості самостійно брати участь у розгляді – наприклад, через поганий стан здоров`я чи при недієздатності – то він може довірити представництво своїх інтересів особі, яка має юридичну освіту.

Наприклад, батько може представляти інтереси дитини, а опікун, член сім`ї або ж інша близька людина може представляти інтереси заявника, який знаходиться в лікарні або в`язниці і не може брати участь в розгляді з медичних або інших причин. В цьому випадку представнику необхідно вказати свої ПІБ, контактні дані, а також в якій якості він або вона представляє інтереси заявника та ким саме він доводиться заявнику.

C.2. Адвокат

26-32. Потрібно вказати повні відомості про адвоката, який є представником інтересів заявника в Суді, включаючи повну його або її контактну інформацію. При подачі скарги заявник не зобов`язаний вдаватися до послуг адвоката, хоча його наявність може бути бажаною. Заявника буде повідомлено, коли розгляд справи дійде до тієї стадії, на якій участь адвоката вже є обов`язковою.

Ця стадія починається вже після того, як Європейський суд з прав людини прийняв рішення повідомити державу-відповідача про скаргу та вимагає від неї письмових пояснень. З цього моменту заявник може мати право на отримання допомоги на оплату послуг адвоката за умови, що він або вона не в змозі оплатити такі послуги самостійно та прийнято рішення, що надання такої допомоги необхідно для належного розгляду справи. Заявник своєчасно отримає всю необхідну інформацію з цього питання.

C.3. Схвалення повноважень

В даному розділі повинні стояти оригінали підписів, а не їх факсиміле.

33. Заявник повинен підписати доручення, що дає право представнику діяти від його імені. Підпис заявника не вимагається у разі, якщо він або вона в силу малолітства, недієздатності або з інших причин не може підписати довіреність. Якщо заявник не може підписати довіреність, а його законний представник, який не є адвокатом, найняв адвоката від імені заявника, то така довіреність має бути підписана законним представником заявника.

34 та 36. Поставте дату підписання довіреності заявником і його представником.

35. Адвокатові або іншій особі, якого уповноважено заявником на подачу скарги до Суду, необхідно поставити підпис на довіреності, підтвердивши таким чином прийняття повноважень. За відсутності такого підпису Секретаріат Суду продовжить листування виключно з заявником, тому що немає підтвердження того, що представник дійсно бере участь в розгляді у справі.

Не спрямовуйте довіреність на окремому бланку або окремим листом: всі дані про особу та контактні дані повинні бути викладені в самому формулярі скарги. Заявник і його представник повинні поставити свої підписи в розділі «Схвалення повноважень» при підготовці формуляра для подачі заяви до Суду.

Адвокатові не слід направляти доручення окремо від формуляра заяви, за винятком ситуацій, коли виникають непереборні практичні складності. Європейський суд з прав людини приймає довіреність, яку буде надіслано на окремому бланку, лише в тому випадку, якщо заявник змінює адвоката або наймає адвоката після того, як скаргу було подано. Заявники в таких випадках повинні використовувати окремий бланк довіреності на сайті Суду, що містить всю необхідну інформацію. Якщо довіреність спрямована на окремому бланку і при цьому не представлено переконливих пояснень, чому цього не можна було уникнути, то скаргу буде відхилено як невідповідну вимогам статті 47.

Листування по електронній пошті між представником і Судом

Пропонований Судом сервіс eComms призначений для листування по електронній пошті з представником заявника. Ця система зв`язку активується тільки на тому етапі розгляду скарги, коли держава-відповідач має подати письмові зауваження.

37. Надану адреса електронної пошти буде використано для створення особистого кабінету eComms. Представникам, що працюють в юридичній компанії, рекомендується вказувати загальну електронну адресу, щоб доступ до цього особистого профілю мали кілька користувачів всередині компанії.

Ви повинні інформувати Європейський суд з прав людини про будь-які зміни адреси електронної пошти вашого особистого кабінету eComms.

Більш детальну інформацію можна отримати, перейшовши за посиланням на інтернет-сайт eComms (https://ecomms.echr.coe.int), а також звернувшись до Практичного керівництва з подачі скарги в електронному вигляді (www.echr.coe.int/practicedirections – тільки англійською та французькою мовами).

D. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ЗАЯВНИКА-ОРГАНІЗАЦІЇ

D.1. Посадова особа організації

38-45. Скарга, де заявником є ​​організація, подається зі схвалення особи, що є уповноваженою діяти від імені цієї організації, наприклад, голови компанії або директора фірми, з якою Суд буде вести листування за необхідності. Ця особа повинна мати документальне підтвердження своїх повноважень на подачу скарги від імені організації.

Наприклад, в залежності від прийнятої в тій чи іншій державі практики, це може бути копія виписки з реєстру юридичних осіб або реєстру торгової палати, нотаріальне підтвердження повноважень або протокол засідання керівного органу. У разі неможливості документально підтвердити повноваження, необхідно привести до цього пояснення.

В даному розділі необхідно вказати повні П.І.Б. і контактні дані особи, яка має діяти від імені організації, керуючись статутом або законними повноваженнями. Якщо посадова особа організації є одночасно адвокатом, якого уповноважено діяти від імені організації, то слід заповнити розділи D.1 та D.2 і представити документальне підтвердження своїх повноважень.

D.2. Адвокат

46-52. Вкажіть повні відомості про адвоката, що представляє інтереси заявника в Суді, включаючи його контактну інформацію. При подачі скарги заявник не зобов`язаний вдаватися до послуг адвоката, хоча його наявність може бути бажаною. Заявника буде повідомлено, коли розгляд справи дійде до тієї стадії, на якій участь адвоката є обов`язковою.

Адвокат, зазначений в цьому розділі в якості представника, повинен поставити свій підпис у полі №55; посадова особа організації-заявника має поставити свій підпис у полі №53.

D.3. СХВАЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

В даному розділі повинні стояти оригінали підписів, а не їх факсиміле.

33. Заявник повинен підписати доручення, що дає право представнику діяти від його імені. Підпис заявника не вимагається, якщо він в силу малолітства, недієздатності або з інших причин не може підписати довіреність. Якщо заявник не може підписати довіреності, а його законний представник, який не є адвокатом, найняв адвоката від імені заявника, така довіреність має бути підписана законним представником заявника.

34 і 36. Поставте дату підписання довіреності заявником і його представником.

37. Адвокатові або іншій особі, що були уповноважені заявником на подачу скарги до Суду, необхідно поставити підпис на довіреності, підтвердивши таким чином прийняття повноважень. За відсутності такого підпису Секретаріат Суду продовжить листування виключно з заявником, тому що немає підтвердження того, що представник дійсно бере участь в розгляді у справі.

Не відправляйте довіреність на окремому бланку або окремим листом: всі дані про особу та контактні дані повинні бути викладені в самому формулярі скарги. Заявник і його представник повинні поставити свої підписи в розділі «Схвалення повноважень» при підготовці формуляра для подачі заяви до Суду.

Адвокатові не слід направляти доручення окремо від формуляра заяви, за винятком ситуацій, коли виникають непереборні практичні складності. Європейський суд з прав людини прийме довіреність, надіслану на окремому бланку, лише в тому випадку, якщо заявник змінює адвоката або ж наймає адвоката після того, як було подано скаргу. Заявники в таких випадках повинні використовувати окремий бланк довіреності на сайті Суду, що містить всю необхідну інформацію. Якщо довіреність спрямована на окремому бланку і при цьому не представлено переконливих пояснень, чому цього не можна було уникнути, скаргу буде відхилено як невідповідну до вимог статті 47.

Листування по електронній пошті між представником і Судом

Пропонований Судом сервіс eComms призначений для листування по електронній пошті з представником заявника. Ця система зв`язку активується тільки на тому етапі розгляду скарги, коли держава-відповідач має подати письмові зауваження.

37. Надана адреса електронної пошти буде використана для створення особистого кабінету eComms. Представникам, що працюють в юридичній компанії, рекомендується вказувати загальну електронну адресу, щоб доступ до цього особистого профілю мали кілька користувачів всередині компанії.

Ви повинні інформувати Суд про будь-які зміни адреси електронної пошти Вашого особистого кабінету eComms. Більш детальну інформацію Ви можете отримати, перейшовши за посиланням на інтернет-сайт eComms (ecomms.echr.coe.int), а також звернувшись до Практичного керівництва з подачі скарги в електронному вигляді (www.echr.coe.int/practicedirections – тільки англійською та французькою мовами).

європейський суд з прав людини, єспл, європейський суд

E, F та G: ЩОДО ПРЕДМЕТУ СКАРГИ

58-65. Старайтеся писати коротко. Викладіть лише ту інформацію, що стосується виключно до вашої скарги: треба перерахувати основні факти із рішеннями та вказати, яким саме чином відбувалося порушення ваших прав. Не треба описувати всю історію вашого питання та факти, що є малоістотними.

Не треба приводити довгих цитат з усіх рішень – досить просто прикласти той документ, на який ви будете посилатися. Кожен факт та скаргу потрібно викладати в спеціально відведених для цього розділах формуляра так, щоб Європейський суд з прав людини був у змозі визначити саму суть вашої справи, не звертаючись при цьому до будь-яких інших матеріалів.

Така інформація щодо вашої справи має першорядне значення для швидкого й ефективного розгляду скарги. Вона повинна бути викладена на сторінках, що відведені для цього саме в формулярі скарги, а не в доданих документах. Факти, порушення та інформація про дотримання умов прийнятності повинні бути ясно й коротко викладені та легко читатися. Не намагайтеся вказати всі подробиці в кожному з розділів. При цьому не допускається залишати ці розділи незаповненими, наприклад, із зазначенням «див. Додаток». Ваш текст має вміститися в відведених для цього розділах. Невиконання цієї вимоги призведе до того, що справа не буде розглянута Судом.

За необхідності додаткова інформація та пояснення можуть бути викладені в окремому документі у вигляді додатку до формуляра скарги. Розміри цього доповнення не повинні бути більше, ніж 20 сторінок (без урахування копій документів).

Це не означає, що ви можете почати складання скарги на формулярі та продовжити текст на додаткових аркушах до досягнення 20 сторінок. Ці 20 сторінок є лише доповненням до короткого викладу (фактів, порушень та інформації про дотримання умов прийнятності), який повинен знаходитися у відповідних розділах самого формуляра заяви. У цьому доповненні можна викладати нові скарги. Доповнення має використовуватися тільки для обґрунтування скарг, які вже було викладено у формулярі скарги.

Слід пам`ятати, що якщо Судом буде прийнято рішення про повідомлення держави про вашу скаргу та запропонувані їй зробити зауваження у документальній формі, то заявнику буде дана можливість відповісти своїми докладними запереченнями.

Формуляр скарги та доповнення (за наявності) до короткого викладу фактів, порушень та інформації про дотримання умов прийнятності, повинні легко читатися.

Вищезазначений додаток також має відповідати наступним вимогам:

 • розмір шрифту в друкованому тексті повинен бути не менш, ніж 12 пунктів в основній частині та 10 пунктів у виносках;
 • додатки повинні бути представлені на аркушах формату A4 з полями не менше, ніж 3,5 сантиметри;
 • сторінки мають бути послідовно пронумерованими;
 • текст повинен бути розділений на пронумеровані абзаци.

Як правило, вся інформація в формулярі і документах, які надійшли до Секретаріату, включаючи відомості про заявника чи інших осіб, є загальнодоступною. Ця інформація може бути розміщена також на інтернет-сайті бази даних Суду HUDOC, якщо Європейський суд з прав людини включить її в виклад фактів, що будуть підготовлені для увідомлення держави-відповідача, в своє рішення про прийнятність скарги або про її виключення зі списку справ, або ж до постанови. Тому ви повинні повідомляти Суду тільки ті відомості щодо вашого приватного життя або приватного життя інших осіб, які є необхідними для розуміння вашої справи.

Якщо ви не бажаєте оприлюднення ваших персональних даних, ви повинні зробити заяву про це та викласти причини, за якими має бути зроблено виняток із загального принципу вільного доступу до інформації за поданими скаргами. Суд приймає рішення про забезпечення анонімності заявника тільки у виняткових і виправданих випадках.

Е. ВИКЛАД ФАКТІВ

58-60. Пишіть ясно і коротко. Вказуйте точні дати. Описувати потрібно обставини справи в хронологічному порядку так, як вони відбувалися.

Якщо ваші скарги стосуються різних предметів (наприклад, різних судових процесів), опишіть кожен з них окремо. Прикладіть документи на підтвердження ваших скарг: копії рішень чи інші документи, наприклад, рішення про виселення або депортації.

Ви також повинні подати письмові докази своїх тверджень, в тому числі документи, що підтверджують майнове право, медичні висновки, показання свідків, протоколи засідань, постанови про затримання або утримання під вартою. Якщо ви не можете отримати копію того чи іншого документа, ви повинні пояснити причини, за якими ви не можете це зробити.

F. ВИКЛАД ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ І ДОВОДІВ, ЩО ЦЕ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ

61-62. Відносно кожної скарги вкажіть, на порушення якої статті Конвенції або Протоколу ви скаржитеся. Дайте короткий опис того, яким чином були порушені ваші права.

Поясніть, як можна чіткіше, в чому саме полягає ваша скарга на порушення Конвенції. Вкажіть, на яку статтю Конвенції ви посилаєтеся та поясніть, яким чином викладені вами факти свідчать про порушення цієї статті. Дайте такі пояснення по кожній скарзі окремо.

Приклад: Стаття 6 § 1, розгляд мого позову з приводу компенсації за тілесні ушкодження був необгрунтовано довгим, адже це зайняло 10 років – з 10 січня 2002 по 25 квітня 2012.

G. ВІДПОВІДНІСТЬ СКАРГИ ДО УМОВ ПРИЙНЯТНОСТІ

63. У цьому розділі ви повинні показати, що ви дали державі-відповідачу можливість усунути передбачувані порушення на внутрішньодержавному рівні, перш ніж звертатися до ЄСПЛ. Тому ви повинні підтвердити, що ви використали всі ефективні засоби захисту, які є доступними в правовій системі держави-відповідача.

За кожною скаргою про порушення того чи іншого положення Конвенції чи протоколів, на які спрямована Ваша заява, вкажіть:

 • точну дату остаточного рішення, найменування суду або іншого органу влади та вид рішення;
 • дати рішень нижчих судів або інших органів влади, що передували остаточному рішенню;
 • реєстраційний номер вашої справи.

Не забудьте додати копії всіх судових рішень та інших рішень органів влади, звертання до яких визнаються такими, що підлягають вичерпанню. Поряд з цим ви повинні додати копії позовних заяв та звернень, а також копії апеляційних, касаційних та приватних скарг, з яких випливає, що ви заявляли про суть питань, що стосуються порушень Конвенції, в кожній з інстанцій.

Далі, по кожній зі скарг, що піднімаються вами, ви повинні довести, що ви звернулися до Суду не пізніше 6 місяців з дати остаточного рішення, яке було прийнято в рамках процесу вичерпання засобів правового захисту. У зв`язку з цим вкрай важливо чітко вказати дату остаточного рішення.

Для цього ви повинні докласти або копію рішення з вказаною на ньому датою, або, якщо ви не отримали копію остаточного рішення в день його винесення або проголошення, копію документального підтвердження дати отримання тексту рішення, наприклад, копію рекомендованого листа або конверта зі штампом. Якщо за вашою скаргою не малося ефективних засобів захисту, ви повинні довести, що скарга подана до Суду в межах 6-місячного терміну з дня оскаржуваних подій, заходів або рішень, та надати документальне підтвердження дати цих подій, заходів або рішень.

64-65. Вкажіть, чи був у вас який-небудь засіб захисту або оскарження, до якого ви не вдалися. Якщо таке було, то чому ви їм не скористалися. Більш детальна інформація про вичерпання засобів захисту та дотримання 6-місячного терміну викладена в документі «Практичний посібник з умовам прийнятності» на сайті Суду (Practical Guide on Admissibility Criteria – www.echr.coe.int/applicants).

Н. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ ПРОЦЕДУРИ МАЖНАРОДНОГО РОЗГЛЯДУ (ЯКЩО Є)

66-67. Вкажіть, чи подавали ви ті ж скарги, з якими ви зараз звертаєтеся до Суду, в будь-які інші органи міжнародного розслідування чи врегулювання (наприклад – в установи ООН), такі як Міжнародна організація праці або Комітет ООН з прав людини, або в міжнародний арбітраж. Якщо ви зверталися до таких органів, то опишіть докладніше суть звернення, вказавши назву органу, а також дати та суть прийнятих процесуальних рішень. Прикладіть також копії рішень й інших документів.

68-69. Раніше подані скарги до Суду (які вже є розглянутими та ті, що очікують розгляду): вкажіть, чи подавали ви раніше інші скарги до Суду в якості заявника, якщо так, то вкажіть номер цих скарг. Ця інформація надзвичайно важлива для правильної реєстрації, пошуку й обробки різних скарг, що були подані від вашого імені.

І. СПИСОК ДОДАТКІВ – Європейський суд з прав людини

70. Прикладіть список всіх судових та інших актів, на які ви посилаєтесь в розділах «E», «F», «G» та «H» формуляра, а також всіх інших документів, які ви представляєте на розгляд Суду для підтвердження ваших тверджень про порушення Конвенції (протоколи засідань, показання свідків, медичні висновки тощо). Вкажіть в списку додатків номер сторінки, на якій знаходиться кожен документ з пакету документів, щоб Суд легко їх знайшов. Якщо місця, відведеного для цього в формулярі, недостатньо, ви можете продовжити список на додатковому аркуші.

Прикладіть до формуляра повні та розбірливі копії всіх документів, що були зазначені у списку. Пам`ятайте, що документи вам повернені не будуть, тому ви маєте додати копії, а не оригінали.

Ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • розкласти документи в хронологічному порядку та окремо по кожному процесу;
 • послідовно пронумерувати сторінки;
 • НЕ скріплювати, не склеювати та НЕ зшивати ДОКУМЕНТИ.

УВАГА: Ви зобов`язані самостійно та завчасно зробити все необхідне для отримання всієї інформації і документів, які є необхідними для подачі повної заяви до Суду. Скарга, в якій будуть відсутні один або кілька необхідних документів, буде вважатися неповною. Тож Європейський суд з прав людини розгляне її тільки в тому випадку, якщо ви будете у змозі переконливо пояснити, чому не доклали відсутні документи.

З міркувань безпеки формуляри, що містять підозрілі предмети, будуть знищуватися.

Заява та підпис (у цьому розділі повинні стояти оригінали підписів).

72-73. Заява має бути підписана власноруч кожним заявником або уповноваженим представником і ніким іншим. Повинна бути названа контактна особа для подальшої переписки.

74. Секретаріат веде переписку тільки з одним заявником або одним представником, який є уповноваженим представляти інтереси заявника. Якщо скарга подана кількома заявниками у яких немає представника, то один із заявників повинен бути вказаний як особа, з якою Секретаріат буде вести подальшу переписку. Якщо у заявника є кілька представників, то слід вказати, з ким із них слід вести подальшу переписку.

III. Європейський суд з прав людини: як направити скаргу?

1. Форма подачі скарги

Суд приймає скарги лише поштою. Таким чином, паперова версія формуляра зі справжніми підписами заявника і належним чином уповноваженого представника повинна бути спрямована в Суд виключно поштою. Формуляр, що надійшов факсом, не буде враховуватися повної скаргою, так як у Суду потрібен оригінал формуляра зі справжніми підписами. Буде безглуздо приїжджати особисто в Страсбург, щоб викласти свою скаргу в усної формі.

Формуляр скарги можна скачати на інтернет-сайті Суду за адресою www.echr.coe.int/applicants.

Надішліть скаргу за наступною адресою: The Registrar European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075, STRASBOURG CEDEX, FRANCE

2. Первісна обробка скарги

Лише після того, як Судом буде отриманий формуляр з набором усіх потрібних документів, на вас буде заведено досьє, де мають зберігатися усі документи та листування. Отримавши ваш формуляр, Секретаріат Суду стане перевіряти його на наявність всієї необхідної інформації та чи прикладені до нього всі потрібні документи. Якщо чогось буде недоставати, вам надішлють листа, де буде повідомлятися про недотримання вимог Регламенту, відмові у заведенні досьє та про те, що документи не можуть бути повернутими.

У  разі відмови можна зробити другу спробу подати скаргу із максимально повним пакетом документів та потрібних для успішного розгляду рішень. Якщо цей пакет буде знову признано неповним, то ви знову отримаєте відмову.

Отже, подаючи первісну скаргу до Суду, слід зробити копіії як формуляра, так і інших документів, а їх оригінали слід ретельно зберегти. Якщо скаргу буде відхилено, то ви встигнете вчасно вислати доповнений належним чином пакет документів доки не закінчився 6-місячній строк.

РЕКОМЕНДУЄМО ТАКОЖ:

У разі отримання повністю та правильно заповненого формуляра, ви будете повідомлені Секретаріатом про відкриття іменного досьє на основі вашої скарги. Також вам будуть надіслані спеціальні наклейки, на яких буде нанесено ваш персональний штрих-код. Його треба буде наклеювати на всю вашу наступну кореспонденцію, яка надсилатися до Суду.

Також від вас зможуть затребувати певні роз`яснення чи додаткову інформацію. Відповідати потрібно якнайшвидше та на кожен з отриманих вами листів. Інакше досьє може бути знищено, якщо відповіді не отримають у шестимісячний термін. При неотриманні у обумовлені Регламентом строки відповіді від заявника, Європейський суд з прав людини може зробити висновок про втрату його інтересу до свого позову та відмовить у подальшому розгляді скарги, виключивши її з реєстру.

3. Безоплатність розгляду скарги

Європейський суд з прав людини не стягує ніякого мита чи зборів. Розгляд вашої скарги здійснюється на безкоштовній основі. Кром того, ви будете своєчасно повідомлені про будь-яке рішення, винесене Судом.

За матеріалами: protocol.ua

Про Європейский суд з прав людини і процедуру звернення до нього дивіться також на відео нижче: 


Корисний матеріал? Оцініть:

Зовсім не файноНе файноНе дуже файноФайноДуже файно 2 5,00 з 5

Є питання? Натисніть нижче "ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ"!

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Підпишіться на юридичні СЕКРЕТИ поштою!
ПІДПИСАТИСЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Правова Консультація
Все про закон в інтимних подробицях!

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.